Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Dofinansowanie Zakupu Wózka Inwalidzkiego O Napędzie Elektrycznym Pilotażowy Program ,,Aktywny Samorząd’’ – Moduł I

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach modułu I Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, a minimalny udział własny
wnioskodawcy 10 % ceny brutto wózka.

 

Pomoc na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przeznaczona jest dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. 

 

Szczegółowych informacji dot. programu udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej 28, 26-800 Białobrzegi, pokój nr 3, tel. 48 360 02 24 lub 518 838 171.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg