Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Inwestycje UE, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Dla mieszkańca   ->   Inwestycje UE

Inwestycje UE

"Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach "


Powiat Białobrzeski informuje, że realizuje projekt pod nazwą:
"Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im.Armii Krajowej". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 9 651 159,94 PLN
Całkowita wartość projektu: 11 354 305,81 PLN
Beneficjent: Powiat Białobrzeski

Realizowany projekt "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach" dotyczy sektora oświatowego i stanowi część dużego planu mającego na celu poprawę warunków kształcenia w placówkach oświatowych podległych powiatowi białobrzeskiemu, wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez poprawę jakości nauczania oraz dostępności infrastruktury edukacyjnej. Realizacja naszego projektu będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności regionu, służyć będzie poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej, a także wyrównywaniu szans między wsią a miastem. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO u zbiegu ulic Sądowej i Reymonta w Białobrzegach, wraz z sieciami i przyłączami (energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa, gazowa, telefoniczna), wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz urządzeniem terenu wokół budynku. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie na wizerunek i atrakcyjność tego miejsca.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie:
- głównego boiska sportowego tzw. areny sportowej (wymiary 20x40m), w skład którego wejdą boiska sportowe do koszykówki, piłki ręcznej, tenisa, siatkówki o wymiarach koszykówka-15x28m, piłka ręczna 40x20m, tenis 10,97x23,77, siatkówka 9x18
- pomieszczenia usługowe boisk sportowych (przebieralnie dla ćwiczących, zespoły sanitarne, pokoje trenerów, pokój pierwszej pomocy, magazyn sprzętu sportowego, pokój kontrolny, pokój masażu i pokój fizykoterapii, schowki pod widownią z funkcją magazynową)
- siłowni, sali kondycyjnej do ćwiczeń zbiorowych (fitness club, aerobik, calanetics, sporty walki itp.) boiska lekkoatletycznego z bieżnią 4-ro torową,
- widowni zaprojektowanej w dwóch poziomach (widownia dolna 296 miejsc, widownia górna na galerii 186 miejsc), pomieszczeń usługowych widowni,
- oraz innych pomieszczeń wielofunkcyjnych (magazynki, miejsca dla automatów gastronomicznych, salka ćwiczeń gimnastycznych, pomieszczenie porządkowe itp.), a także pomieszczeń technicznych, w tym wentylatorownia oraz przyłącze wodociągowe.
Budynek sali sportowej jest obiektem dwukondygnacyjnym połączonym poprzez projektowany łącznik, łączący istniejący 3-kondygnacyjny budynek szkoły oraz istniejącą salkę gimnastyczną. Projektowany budynek posiada powierzchnię zabudowy 3102,6m2, użytkową 3945,34m2, kubaturę 22127,9m3, wysokość 15,5m - budynek średniowysoki (z uwagi na wysokość dachu pomieszczenia sali sportowej).Forma architektoniczna projektowanego obiektu nawiązuje do otoczenia. Istniejące budynki szkolne to bryły proste zbliżone do prostopadłościanów. Zaprojektowany obiekt składa się z przenikających prostopadłościanów i ćwierćwalców w kompozycji horyzontalnej. Wprowadzenie łuków w geometrię brył podkreśla ich funkcję sportową jako nawiązanie do toru rzuconej piłki.
Powierzchnia użytkowa obiektu podzielona została na 3 strefy mogące funkcjonować niezależnie:
1. Strefa główna - sala sportowa z zapleczem socjalno-sanitarnym i areną lekkoatletyczną na piętrze. Strefa ta wzbogacona o widownię i zaplecze widowni.
2. Strefa druga - (obok holu dla widzów) 2-wie sale ćwiczeń z odrębnymi przebieralniami i łazienkami.
3. Strefa trzecia - pomieszczenie fizykoterapii, masażu i siłownia z zapleczem sanitarnym.
Nierozerwalnie z planowaną inwestycją wiąże się zakup niezbędnego wyposażenia sali w sprzęt sportowy stały i ruchomy. Jednocześnie w zakres projektu wchodzi zagospodarowanie terenu. Obiekt został zaprojektowany w sposób zupełnie eliminujący zagadnienie barier architektonicznych.

Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i małomiasteczkowej dzięki poprawie dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej oraz wzmocnienie rozwoju i podniesienie atrakcyjności powiatu białobrzeskiego. W LO, gimnazjum publicznym oraz w ZSP w Białobrzegach kształci się ponad 60% uczniów pochodzących ze wsi i małych miasteczek. Oddanie do użytku nowego budynku - sali sportowej z zapleczem przyczyni się do:
- podniesienie poziomu i standardu nauczania,
- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zajęć ruchowych,
- poprawa dostępności do infrastruktury sportowej i urządzeń sportowych, niezbędnych do prowadzenia i odbywania zajęć z wychowania fizycznego (zarówno dzieciom i młodzieży uczącej się, jak i całej społeczności lokalnej, w tym klubom i kołom zainteresowań sportowych),
- umożliwienie utworzenia klas sportowych różnych specjalności,
- umożliwienie mieszkańcom powiatu dbanie o swoje zdrowie poprzez aktywne uprawianie sportu,
- możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych, edukacyjnych, rozrywkowych, a nawet gospodarczych,
- wspólny obiekt sportowy pobudzi lokalną społeczność do większego zaangażowania się w życie całego obszaru powiatu.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie:www.mazowia.eu .

6 października odbyło się tradycyjne wciągnięcie wiechy na budowaną przy Liceum Ogólnokształcącym halę. Oznacza to zakończenie kolejnego etapu budowy pełnowymiarowej hali sportowej w Białobrzegach.
Uroczystość zawieszenia wiechy to tradycja budowlana. W ten sposób świętuje się zakończenie ważnego etapu budowy, np. położenie ostatniego elementu konstrukcji dachu. Na uroczystość wykonawca robót zaprosił wszystkich pracujących przy jego budowie oraz inwestora. Uroczystość rozpoczęło wciągnięcie na dach ostatniej krokwi i jej montaż. Następnie w najwyższym elemencie więźby przymocowano wieniec. Uroczystość ta była również okazją do podziękowania wszystkim uczestnikom przeprowadzonych prac za włożony w nie wysiłek. W uroczystości wzięli udział prezesi firmy DORBUD z Kielc - generalnego wykonawcy inwestycji - Prezes Tomasz Tworek, Wiceprezes Wojciech Radom, Dyrektor Piotr Aksanowski, Kierownik Budowy oraz pracownicy. Ze strony Starostwa obecni byli: starosta Andrzej Oziębło, wicestarosta Adam Bolek, sekretarz powiatu Piotr Kacprzak, członkowie zarządu: Ireneusz Gumowski, Artur Pastuszka, Leszek Gałkowski, skarbnik powiatu Barbara Świercz, Dyrekcja LO – Panie Iwona Śliwa i Marlena Potrzebowska, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Edyta Monicz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Kwiatkowski oraz przedstawiciele nadzoru inwestorskiego.

Powiat Białobrzeski informuje, iż zakończył realizację projektu pod nazwą: "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 7 729 165,16 PLN
Całkowita wartość projektu: 9 283 838,21 PLN


Hala Sportowa, wybudowana przez Starostwo została uznana Inwestycją Roku Ziemi Radomskiej w plebiscycie Liderzy Regionu organizowanym przez redakcję Echa Dnia.

Kapituła, w skład której wchodzili: Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik, Redakcja Echa Dnia, uznała Halę sportową przy Liceum Inwestycją Roku w regionie radomskim. Na uroczystej gali w Radomiu statuetkę Lidera Regionu odebrał Starosta Andrzej Oziębło.
Boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej. Korty tenisowe, bieżnia, sala fitness i siłownia, ścianka wspinaczkowa. To i wiele więcej pomieszczono w jednym, nowoczesnym budynku hali widowiskowo - sportowej w Białobrzegach. To jedna z największych i z pewnością najważniejszych inwestycji w powiecie białobrzeskim ostatnich lat.
To pierwszy i jeden z największych w regionie obiektów sportowych. Jest spełnieniem marzeń wielu pokoleń sportowców, uczniów i mieszkańców powiatu białobrzeskiego. Kiedy kilka lat temu starosta powiatu białobrzeskiego Andrzej Oziębło zapowiedział, że taka hala stanie wielu na plany patrzyło z niedowierzaniem. Dziś pesymiści i ci, którzy wierzyli w powodzenie przedsięwzięcia mogą patrzeć, a za chwilę także korzystać z nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej.
OD PLANÓW DO REALIZACJI
Pierwszym krokiem było przygotowanie projektu obiektu sportowego, który miał być funkcjonalny, bezpieczny i w pełni dostępny także dla osób niepełnosprawnych. Zapadła decyzja, że hala będzie budowana na placu obok białobrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego. Gotowa dokumentacja pozwoliła na podjęcie starań o zdobycie pieniędzy na jej realizację.
- Oczywiste było, że nasz powiat bez pieniędzy z zewnątrz nie poradzi sobie z tak kosztownym przedsięwzięciem - mówi Andrzej Oziębło. - Skorzystaliśmy z szansy, jaką dają programu unijne. Dzięki pracy naszych urzędników udało się zdobyć dotację. Mogliśmy rozpoczynać prace.
Po przetargu okazało się, że nowoczesna hala będzie kosztowała 8,9 miliona złotych. Ekipy na placu budowy pojawiły się w październiku 2010 roku. Najpierw ogrodzenie, a później ciężki sprzęt były znakiem, że inwestycja ruszyła na dobre. Plany zaczęły się materializować. Prace niemal nieprzerwanie były prowadzone przez całą zimę. Wiosną przyśpieszyły, z tygodnia na tydzień budynek rósł i nabierał kształtów i już w 2011 roku na budynku pojawiła się wiecha.
HALA NA MIARĘ
Dziś przy ulicy Reymonta stoi gotowy obiekt. Nowoczesna bryła, z ciekawymi elewacjami i liniami dachu zachęca do wejścia do środka.
Tam już czeka pełnowymiarowa arena główna. Pomieści boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40 metrów wraz ze strefami bezpieczeństwa. Poza tym są boiska do piłki koszykowej, siatkówki i tenisa ziemnego.
Na jednej ze ścian przygotowano dziewięciotorową ściankę wspinaczkową. Całość areny głównej będzie można podzielić specjalnymi kotarami na trzy niezależne place gry. Na piętrze hali jest 54 metrowa bieżnia. W budynku jest sala konferencyjna, sala fitness i siłownia. Znalazło się miejsce na pomieszczenia do odnowy biologicznej. Swoje pokoje mają trenerzy i nauczyciele.
Są szatnie z natryskami, magazyn sprzętu sportowego i pomieszczenia socjalne. Dla widzów przewidziano blisko 450 miejsc na widowni. Hala będzie również całkowicie dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zamontowano windę, są podjazdy. Zainstalowany jest również system oświetlenia wykorzystujący energię słoneczną z paneli umieszczonych na południowej elewacji hali. Obniży to koszty funkcjonowania hali.
SPORT I NIE TYLKO DLA WSZYSTKICH
Hala stanęła obok Liceum Ogólnokształcącego, ze szkoły będzie można do niej przejść specjalnym łącznikiem. Budynki mają też wspólną kotłownię. Nowy obiekt będzie służył uczniom białobrzeskich szkół, ale będzie też dostępny dla wszystkich mieszkańców powiatu i to za darmo. Lekcje i zajęcia sportowo - rekreacyjne będzie można bez problemu połączyć.
- W naszym powiecie brakowało dotąd takiego miejsca - mówi Andrzej Oziębło. - Wachlarz możliwości wykorzystania hali jest bardzo szeroki. Od rozgrywek na boiskach, po zajęcia fitness. Chcemy, aby odbywały się u nas także zawody sportowe. Hala powinna być wykorzystywana przez cały dzień. Białobrzeskie Starostwo powiatowe kupiło też już całe wyposażenie hali, od siatek i koszy po wyposażenie sali fitness oraz stoliki do barku i sprzęt elektroniczny. - Pozostanie nam zakupienie urządzeń do siłowni. Pieniądze na to będą już z innego projektu. Wystąpimy o nie do Ministerstwa Edukacji - wyjaśnia Andrzej Oziębło, starosta białobrzeski. Hala to też obiekt, w którym będzie można prowadzić konferencje, prelekcje i inne spotkania. Jest też przystosowana do organizowania imprez rozrywkowych i kulturalnych.
- Budowa hali w Białobrzegach była marzeniem wielu mieszkańców. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy powiatu będą mieli do dyspozycji pełnowymiarową halę sportową z dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportową. Mam nadzieję, że hala stanie się dla wielu młodych ludzi miejscem spędzania wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek. Przyciągnie nie tylko sportowców, ale również będzie miejscem spotkań kulturalnych i rozrywkowych dla wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny - mówi Starosta Andrzej Oziębło.

13 października odbyła się gala otwarcia sali sportowej w Białobrzegach. Na uroczystość przybyli ks. bp Adam Odzimek oraz przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, nauczyciele, ludzie sportu, przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu
Wśród zaproszonych gości byli: ks. bp Adam Odzimek, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister Paweł Wojtunik, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Bąk, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Rafał Batkowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Dorota Sokołowska, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Rafał Rajkowski, Radny miasta Radomia Piotr Szprendałowicz, Ksiądz profesor Jacek Kucharski, Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Białobrzegach Ks. Kanonik Artur Hejda, Proboszcz Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Jasionnie Sławomir Matyga, Dyrektora Ośrodka Edukacyjno - Charytatywnego Diecezji Radomskiej EMAUS Księdza Kanonika Radosław Walerowicz, Prezes Sądu Rejonowego w Grójcu Adam Piechota, Przewodniczący Rady Powiatu Białobrzeskiego Zbigniew Nowacki, Sekretarz Powiatu Piotr Kacprzak, Skarbnik Powiatu Barbara Świercz, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu białobrzeskiego Wiesław Banachowicz, Władysław Jasiński, Krzysztof Stykowski, Wojciech Nowak, Marcin Kozdrach, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów Artur Buczyński, Dyrektorzy podległych jednostek, inspekcji, służb i straży w osobach: Zbigniewa Łubińskiego, Jacka Rączkiewicza, Andrzeja Kwiatkowskiego, Adama Serzyckiego , Anny Chaładaj - Grodzińskiej, Anny Wieczorek, Teresy Gołębiowskiej, Izabeli Lorenc, Stefana Kwila, Włodzimierza Stachery, Dyrektorzy placówek oświatowych: Iwona Śliwa, Iwona Matysiak, Andrzej Grosicki, Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu Zbigniewa Morgasia, Prezes Banku Spółdzielczego w Białobrzegach Elżbieta Karasek, nestorzy białobrzeskiego rzemiosła: Tadeusz Bomba, Julian Ostrochulski, Starszy Cechu Ireneusz Żaczek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białobrzegach Mieczysław Walasik, Sekretarz Generalnego Polskiego Związku Kajakowego Tadeusz Wróblewski, Prezes Klubu Sportowego "Pilica" Marcin Sasak, Zawodowy Mistrz Świata w boksie federacji WBC - Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Mistrz Europy w boksie Albert "Dragon" Sosnowski, Olimpijczyk z Monachium i Montrealu Stanisław Krzesiński, utytułowanego trenera skoku o tyczce - olimpijczyka - Andrzej Krzesiński, trener Pilicy Białobrzegi Jacek Kacprzak, Mistrz Europy w wędkarstwie spławikowym Edmund Gutkiewicz, Bramkarz Broni Radom Paweł Młodziński, trener, zawodnik, popularyzator unihokeja nie tylko w Stromcu - Robert Mroziński, generalny wykonawca hali firma Dorbud S.A. Kielce z Prezesem Zarządu - Tomaszem Tworkiem. Na gali obecni byli również przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu: LGD Zapilicze, Koalicja dla Młodych, Stowarzyszenie Trytwa, Grupa 50+, Klub Pomocy Wzajemnej "Energia", Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalnego, PCK. Starosta Andrzej Oziębło w sposób szczególny podziękował osobom, które przyczynili się do powstania hali. Pamiątkowe płaskorzeźby z wizerunkiem hali, wykonane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie otrzymali: ks. biskup Adam Odzimek, Jacek Kozłowski (odebrał Dariusz Piątek) Adam Struzik, Leszek Ruszczyk, Wiesław Raboszuk, Piotr Szprendałowicz, ks. Kanonik Artur Hejda, ks. Jacek Kucharski, Zbigniew Nowacki, Adam Bolek, Barbara Świercz, Artur Pastuszka, Iwona Śliwa, Iwona Matysiak, Zbigniew Sobczak, Sławomir Bielecki, Arkadiusz Kurowski, Maria Dziuba, Tomasz Tworek.

 

"Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu"

Powiat Białobrzeski oraz Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu informują, że realizują projekt: 
Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego". 
Poziom dofinansowania z EFRR: 83,85% 
Wartość dofinansowania: 2 969 962,89 PLN 
Całkowita wartość projektu: 3 798 955,26 PLN 
Beneficjent: Powiat Białobrzeski 
Zadanie realizuje: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu 
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie mieszkańcom placówki odpowiednich warunków socjalno-bytowych oraz poprawa dostępu do usług z zakresu pomocy społecznej, a zwłaszcza zapewnienie specjalistycznej opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 
Dzięki realizacji projektu nastąpi: 
* poprawa warunków mieszkaniowych pensjonariuszy, 
* dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym wykonanie podjazdów i montaż windy, 
* zapewnienie pacjentom dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną dostępu do infrastruktury społecznej niezbędnej dla zapewnienia im stałej, całodobowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
* poprawa standardu i bezpieczeństwa osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej, 
* zwiększenie dostępności do nowych pomieszczeń, zarówno w odniesieniu do mieszkańców Domu, jak i osób zatrudnionych, 
* zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku DPS, 
* dostosowanie budynku pralni do standardów, 
* poprawa estetyki na obszarze oddziaływania inwestycji poprzez jego zagospodarowanie. 
Przedmiotem Projektu jest Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu (gmina Stromiec, powiat białobrzeski). Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych ukierunkowanych na podniesienie standardów wynikających z przepisów o pomocy społecznej oraz w konsekwencji poprawę warunków bytowych i lokalowych mieszkańców Domu. 
Inwestycja polega na: 
* funkcjonalnym połączeniu pomieszczeń istniejących i zaprojektowanych dla potrzeb Domu, poprzez modernizację i rozbudowę 
* modernizacji i rozbudowie węzłów sanitarnych dla potrzeb pensjonariuszy i personelu, 
* dobudowie innych niezbędnych do funkcjonowania Domu pomieszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2005r., 
* wyposażeniu nowowybudowanych i zmodernizowanych pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy, 
* przebudowie jadalni, 
* dobudowie pomieszczeń do terapii zajęciowej 
* dobudowie dwóch klatek schodowych 
* rozbudowie i modernizacji pralni wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz wyposażenia jej w wymagane urządzenia pralnicze, 
* dobudowie dźwigu szpitalnego (windy) dla osób leżących i poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
* remoncie kapitalnym pomieszczeń (m.in. wymianie okien i drzwi), 
* wymianie i modernizacji istniejących wewnętrznych instalacji na nowoczesne, 
* zagospodarowaniu terenu wokół obiektu, przystosowanego dla mieszkańców. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu. 

 

 

W maju 2011r. Powiat Białobrzeski oraz Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu zakończyli projekt " Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego" ". 
Poziom dofinansowania z EFRR: 83,62% 
Wartość dofinansowania: 2 921 543,66 PLN 
Całkowita wartość projektu: 3 750 793,77 PLN 
Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu jest placówką stałego pobytu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 
Od 1 stycznia 2011 r. Dom uzyskał stosowny wpis /Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 27/2010 z dnia 31.12.2010 r., zezwalający na prowadzenie placówki, z uwagi na osiągnięcie standardów. Powyższe umożliwia i upoważnia nas do przyjmowania nowych mieszkańców. 
Dom położony jest w malowniczej miejscowości Niedabyl, gmina Stromiec (województwo mazowieckie). 
Znajduje się na dużej, ładnie zagospodarowanej działce umożliwiającej spacery i wypoczynek na świeżym powietrzu, w leśnym klimacie. 
Budynek został zaprojektowany na pobyt 70 osób, wyposażony jest w nowoczesną windę osobową oraz przestronne 1, 2, 3 - osobowe pokoje. W obiekcie znajduje się również system przyzywowo - alarmowy, przeciwpożarowy, pokój gościnny, kaplica, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, przestronna jadalnia, gabinet doraźnej pomocy medycznej oraz palarnia. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. 
Mieszkańcom gwarantujemy opiekę wykwalifikowanych opiekunek i pielęgniarek, a także lekarza i rehabilitanta. Naszym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa oraz możliwości aktywnego spędzania czasu w przyjaznej, domowej atmosferze. Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu dla swoich mieszkańców organizuje szereg imprez integracyjnych, kulturalnych, wycieczki oraz wyjazdy do kin i teatrów. 
Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dom Pomocy Społecznej został zmodernizowany i rozbudowany oraz wyposażony w nowoczesny sprzęt leczniczy, rehabilitacyjny, komputerowy. Powstały sala doświadczenia świata, sala rehabilitacyjna, sala terapii zajęciowej,kaplica. Pokoje zostały wyposażone w nowy sprzęt. Rozbudowana została również pralnia, zakupiono do niej nowoczesne pralnice, magielnice oraz żelazka. Jednym z etapów projektu było również zagospodarowanie terenu. Dzięki wsparciu unijnemu placówka, wykonująca tak ważną funkcę społeczną, może dalej funkcjonować i to na wysokim poziomie, zgodnym z obowiązującymi standardami. 

 

"Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew -Nowy Przybyszew do granicy powiatowej 1639W"

Powiat Białobrzeski oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informują, że realizują projekt: 
"Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew-Nowy Przybyszew do granicy powiatowej 1639W"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013". 
Poziom dofinansowania z EFRR: 85,00 % 
Wartość dofinansowania: 2 726 334,20 PLN 
Całkowita wartość projektu: 3 208 252,00 PLN 
Beneficjent: Powiat Białobrzeski 
Zadanie realizuje: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
"Trakt Królewski" to droga powiatowa relacji Kępina - Goszczyn - Przybyszew, łącząca powiaty grójecki i białobrzeski, przebiegająca przez gminy: Grójec, Belsk Duży, Goszczyn, Promna. Te 21 kilometrów stanowią alternatywę dla drogi krajowej E7 (Białobrzegi - Grójec), ponadto bezpośrednio przy trakcie zlokalizowanych jest wiele gospodarstw i sadów. 
Projektowana droga powiatowa przebiega przez miejscowości Przybyszew i Nowy Przybyszew. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 4752,5 m i szerokości 4,85 m. Brak kapitalnego remontu tej drogi od przeszło trzydziestu lat spowodował, że stan nawierzchni był bardzo zły. Główne wnioski wskazują, że analizowany projekt pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew - Nowy Przybyszew do granicy drogi powiatowej 1639W": 
* jest zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności, która postrzega problem braku infrastruktury drogowej na odpowiednim poziomie jako istotny element blokujący rozwój społeczno-gospodarczy; 
* jest zgodny z założeniami unijnych, rządowych i regionalnych programów rozwoju regionalnego; 
* zachowuje spójność z uchwalonymi i przyjętymi strategicznymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju dla powiatu białobrzeskiego. 
Cele ogólne projektu: 
* Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin powiatu białobrzeskiego i regionu mazowieckiego oraz szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z regionalnymi centrami gospodarczymi; 
* Wzmocnienie powiązań krajowych i regionalnych centrów gospodarczych z obszarami o niższym stopniu rozwoju i zagrożonych marginalizacją; 
* Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i turystycznej poprzez wzmocnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportu; 
* Poprawa spójności regionu, dróg powiatowych, czego efektem będzie wzrost poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego przyczyniający się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiający warunki życia społeczności lokalnych. 
Celami bezpośrednimi inwestycji są: 
* Skrócenie czasu przejazdu projektowaną do przebudowy drogą; 
* Polepszenie stanu nawierzchni drogi; 
* Poprawa nośności obiektu; 
* Podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu kołowego w miejscu zamieszkania; 
* Poprawa dostępu do obszarów o wysokiej atrakcyjności turystycznej; 
* Poprawa stanu środowiska naturalnego; 
* Popularyzacja turystyki rowerowej; 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 
* poszerzenie drogi na długości 4752,5 m do 5,5 m 
* położenie nawierzchni asfaltowej 
* profilowanie poboczy z uzupełnieniem ubytków kruszywa naturalnego na szerokości 1 m 
* odtworzenie istniejącego rowu z wykonaniem zjazdów na pola uprawne 
* wymianę oznakowania 
* zmodernizowanie dwóch skrzyżowań: Lekarcice - Nowy Przybyszew oraz Osuchów - Rykały 
Przebudowa drogi zwiększy dostępność komunikacyjną dla mieszkańców powiatu białobrzeskiego oraz sąsiednich powiatów. Zostanie skrócony czas przejazdu oraz zwiększy się dostęp mieszkańców wsi do infrastruktury miejskiej. Zwiększy się szansa na powstanie nowych przedsiębiorstw, a zatem także nowych miejsc pracy. Na skutek realizacji przedsięwzięcia zwiększy się atrakcyjność turystyczna w regionie, co wpłynie pozytywnie na rozwój usług w zakresie turystyki i rekreacji. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu. 

 

 

Powiat Białobrzeski oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informują, iż zakończyła się realizacja projektu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew - Nowy Przybyszew do granicy drogi powiatowej 1639W". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 1 779 635,91 PLN
Całkowita wartość projektu: 2 094 489,30 PLN
Okres realizacji projektu: 12.09.2008- 30.09.2010

Główne wnioski wskazują, że zrealizowany pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Przybyszew - Nowy Przybyszew do granicy drogi powiatowej 1639W". 
-był zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności, która postrzega problem braku infrastruktury drogowej na odpowiednim poziomie jako istotny element blokujący rozwój społeczno-gospodarczy; 
- był zgodny z założeniami unijnych, rządowych i regionalnych programów rozwoju regionalnego; 
- zachował spójność z uchwalonymi i przyjętymi strategicznymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju dla powiatu białobrzeskiego. 

Zakładane cele zostały osiągnięte. 
Rezultatem planowanej inwestycji jest przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi, ograniczenie liczby wypadków, oraz zwiększenie przepustowości. Na osiągnięcie tych rezultatów wpływa w szczególności poprawa stanu nawierzchni jezdni. Dzięki temu kierowcy nie są zmuszeni do korzystania z dłuższych dróg dojazdowych do drogi ekspresowej E7. W wyniku przebudowy zwiększyła się prędkość podróży oraz natężenie ruchu na skutek częściowego przejęcia ruchu pojazdów z innych dotychczasowych objazdów oraz zwiększenie tranzytu wynikającego z podniesienia nośności i standardu drogi powiatowej. 
Produkty- zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyniosło następujące produkty w 2010 r.: 
- długość przebudowanych dróg powiatowych - 4752,5 m
- liczba zmodernizowanych skrzyżowań - 2 szt. 

 

"Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W;1116W;1115W"

Powiat Białobrzeski oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informują, że realizują projekt: 
"Przebudowa dróg powiatowych na odcinku na odcinku Stawiszyn - Branica - Radzanów - Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W, 1116W, 1115W"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013". 
Poziom dofinansowania z EFRR: 85,00 % 
Wartość dofinansowania: 3 285 063,39 PLN 
Całkowita wartość projektu: 4 071 936,47 PLN 
Beneficjent: Powiat Białobrzeski 
Zadanie realizuje: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 
Projekt "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W;1116W;1115W" stanowi część istniejącego i budowanego układu drogowego i zmierza do modernizacji i rozbudowy powiatowego układu dróg. Nawierzchnia przedmiotowej drogi uległa zniszczeniu, dokonywane naprawy miały charakter doraźny. W dotychczasowym stanie technicznym przedmiotowe odcinki nie spełniają podstawowych parametrów i wymagań związanych z ich funkcją w układzie komunikacyjnym powiatu. 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 
* położenie nawierzchni asfaltowej; 
* budowa i modernizacja chodników; 
* zmodernizowanie 7 skrzyżowań; 
* wybudowanie 10 przejść dla pieszych; 
* wybudowanie 10 zatok autobusowych. 
Droga powiatowa została zaprojektowana jako jednojezdniowa dwupasmowa o długości 11872 m i szerokości jezdni 5 m wykorzystując jej dotychczasowy przebieg i zagospodarowanie. 
Cele ogólne projektu: 
* Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin powiatu białobrzeskiego i regionu mazowieckiego oraz szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z regionalnymi centrami gospodarczymi, 
* Wzmocnienie powiązań krajowych i regionalnych centrów gospodarczych z obszarami o niższym stopniu rozwoju i zagrożonymi marginalizacją, 
* Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i turystycznej poprzez wzmocnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportu, 
* Poprawa spójności regionu, dróg powiatowych, czego efektem będzie wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego przyczyniający się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiający warunki życia społeczności lokalnych, 
* Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej. 
Celami bezpośrednimi inwestycji są: 
* Skrócenie czasu przejazdu projektowaną do przebudowy drogą polepszenie stanu nawierzchni drogi, 
* Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
* Poprawa nośności obiektu, 
* Podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu kołowego w miejscu zamieszkania, 
* Poprawa dostępu do obszarów o wysokiej atrakcyjności turystycznej, 
* Poprawa stanu środowiska naturalnego, 
* Popularyzacja turystyki rowerowej, 
* Poprawa dostępności i poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych podmiotów gospodarczych. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu. 

 

 

Powiat Białobrzeski oraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach informują, iż zakończyła się realizacja projektu pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W;1116W;1115W". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 3 269 166,35 PLN
Całkowita wartość projektu: 4 053 234,07 PLN
Okres realizacji projektu: 12.09.2008- 30.09.2010

Główne wnioski wskazują, że zrealizowany pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Stawiszyn-Branica-Radzanów-Młodynie Dolne do granicy powiatu 1121W;1116W;1115W" 
- był zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności, która postrzega problem braku infrastruktury drogowej na odpowiednim poziomie jako istotny element blokujący rozwój społeczno-gospodarczy; 
- był zgodny z założeniami unijnych, rządowych i regionalnych programów rozwoju regionalnego; 
- zachował spójność z uchwalonymi i przyjętymi strategicznymi dokumentami określającymi kierunki rozwoju dla powiatu białobrzeskiego. 

Zakładane cele zostały osiągnięte. 
Rezultatem inwestycji jest przede wszystkim skrócenie czasu przejazdu przez analizowany odcinek drogi, ograniczenie liczby wypadków, oraz zwiększenie przepustowości. Na osiągnięcie tych rezultatów wpływa w szczególności poprawa stanu nawierzchni jezdni. Dzięki temu kierowcy nie są zmuszeni do korzystania z dłuższych dróg dojazdowych do drogi krajowej (nr 48) oraz do drogi ekspresowej (E7), co z kolei wpływa na skrócenie czasu pracy kierowców. W wyniku przebudowy zwiększyła się prędkość podróży oraz natężenie ruchu na skutek częściowego przejęcia ruchu pojazdów z innych dotychczasowych objazdów oraz zwiększenie tranzytu wynikającego z podniesienia nośności i standardu drogi powiatowej. 
Produkty -zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyniosło następujące produkty w 2010 r.: 
- długość przebudowanych dróg powiatowych- 11872 [m] 
- długość wybudowanych chodników - 0,45 [km] 
- długość zmodernizowanych chodników- 0,50 [km] 
- liczba wybudowanych przejść dla pieszych - 10 [szt.] 
- liczba zmodernizowanych skrzyżowań- 7 [szt.] 
- liczba wybudowanych zatok autobusowych - 10 [szt.] 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg