Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Przyroda, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Powiat   ->   Przyroda

Przyroda

Przyroda

Ukształtowanie terenu

 

Wysoczyzna Rawska - obszar na północ od Pilicy, dominują pozostałości pagórków morenowych stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Dolina Białobrzeska - szeroka pradolina, asymetryczna wypełniona aluwiami. Równina Kozienicka - płaska równina zasłana piaskami wodnolodowcowymi w wielu miejscach zwydmionymi. Równina Radomska - w północnej części obszar pokryty piaskami z licznymi wydmami (tutaj znajduje się najwyższy punkt powiatu 203,8 m n.p.m). Na południu dominuje morena denna zbudowana z glin.

 

 Wody powierzchniowe

 

Pilica - najdłuższy lewy dopływ Wisły. Długość 342 km, szerokość do 100m, średni roczny przepływ około 42,1 m3/s. Pierzchnia - prawy dopływ Pilicy. Długość 24 km, szerokość 4-5 m, średni spadek 2,37‰. Rykolanka - lewy dopływ Pilicy. Połączenie Borówki (dł. 16 km) i Dylówki (dł. 11km). Dyga - prawy dopływ Pilicy. Długość 19 km. Tymianka - lewy dopływ Radomki. Długość 23 km.

 

Gleby

 

Teren powiatu możemy podzielić na trzy obszary charakteryzujące się specyficznymi rodzajami genetycznych typów gleb: Na północ od doliny Pilicy - gleby wytworzone z glin zwałowych. Na południe od doliny Pilicy - gleby bielicowe wytworzone z piasków Dolina Pilicy - gleby aluwialne, bagienne i gleby torfowe.

 

Klimat

 

Obszar powiatu leży w klimacie umiarkowanym przejściowym. Średnia roczna temperatura: 8,3oC. Max. temp. lipiec 18,4oC; min. grudzień -1,2oC Suma opadów: 537,7 mm. Max. lipiec 69,7 mm, min. styczeń 18,2 mm Liczba dni w roku z przymrozkami: 100-118 Okres wegetacyjny: 200 dni Dominujący kierunek wiatru: południowo-zachodni

 

Roślinność i świat zwierząt

 

Na obszarze powiatu dominują bory sosnowe na ubogich stanowiskach. Miejscami występują bory mieszane . W dolinie Pilicy spotykamy formacje trawiaste oraz łęg olszowo-jesionowy. Na obszarach zalewowych występują zespoły bagienne. Nasłonecznione zbocza doliny Pilicy porastają zarośla kserotermiczne. Świat zwierząt. Szczególnie licznie reprezentowane jest ptactwo wodno-błotne: perkozek, bąk, cyranka, błotniak stawowy, bocian czarny. Z drapieżników gniazduje trzmielojad, sokół, myszołów oraz krogulec. Ze zwierząt kopytnych spotykamy: sarny, jelenie, łosie.

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg