Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Stypendia, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Dla mieszkańca   ->   Stypendia

Stypendia

Program stypendialny

INFORMACJA O STYPENDIACH


W związku z dużym zainteresowaniem różnymi formami stypendiów dla studentów, oraz uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo, informujemy, że dotychczasowy projekt stypendialny Przyznawania i Przekazywania Stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych, finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz ze środków Budżetu Państwa został zamknięty. O dalszych formach udzielania stypendiów Starostwo niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej, w szkołach, oraz prasie lokalnej.

 

Od września 2007r będą realizowane kolejne projekty

 

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach przystąpiło ponownie do konkursu ogłoszonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na realizację Rządowego programu wspierania postępowania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku. Program jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa mazowieckiego, pochodzących z rodzin ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia. Wydział Edukacji , Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Białobrzegach złożył sześć wniosków z czego pięć z nich zostało rozpatrzone pozytywnie i przyznano im wnioskowane dofinansowanie.:
,,Łyk wyższej matematyki"- LO Białobrzegi (projekt ma na celu zapoznanie uczniów z elementami analizy matematycznej. Udział w zajęciach poszerzy horyzonty myślowe młodzieży, zakres posiadanej wiedzy, pozwoli rozwijać zainteresowania matematyczne, przygotuje do udziału w konkursach i olimpiadach),
,, Młodzi Europejczycy z Białobrzegów poznają Paryż"- LO Białobrzegi (uczniowie poznają historię, zabytki, pogłębią wiedze o stolicy Francji, udoskonalą umiejętności językowe, poszerzą słownictwo. Wykorzystają zdobyta wiedze w praktyce- zwiedzając miasto),
,, Z sympatią do szkoły"- LO Białobrzegi (organizacja zajęć integracyjnych pozwoli młodzieży poznać siebie i swoich kolegów, swobodnie czuć się w zespole klasowym i szkole. Celem zajęć jest rozładowanie negatywnych emocji, wzrost poczucia własnej wartości, wiara we własne możliwości),
,, Poznanie znaków kultury inwestycja w rozwój osobowy człowieka"- LO Białobrzegi (program obejmuje zajęcia, które przybliżają sens istnienia człowieka w kulturze. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży literackiej w zakresie wartości humanistycznych, traktowanych jako inwestycja w przyszłe, dorosłe, odpowiedzialne życie; dojrzewanie emocjonalne, intelektualne, moralne; odkrywanie języka kultury i miejsca w niej dla siebie; poszerzanie wiedzy i umiejętności interpretowania tekstów kultury).
,, Z Rynkiem Pracy za Pan Brat"- LO Białobrzegi (przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. Poprzez uczestnictwo w zajęciach młodzież zdobędzie umiejętności autoprezentacji, komunikacji, asertywności, przydatnych zarówno podczas rozmowy o zatrudnienie jak i w sytuacjach egzaminacyjnych).
Termin realizacji projektów w okresie od 04 września do 14 grudnia 2007r.

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg