Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist Ogłoszenia i Dokumenty, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Ogłoszenia i Dokumenty

Statut Powiatu Białobrzeskiego

  Statut Powiatu Białobrzeskiego
  Uchwała nr II/3/2014 - w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Bałobrzeskiego
  Uchwała nr II/4/2014 - w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Bałobrzeskiego
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI OBSŁUGUJE INTERESANTÓW W GODZINACH: 7.30 - 14.00

 

Wniosek o wymianę prawa jazdy


Ważne !

Szanowni Państwo, umożliwiamy poniżej pobranie druku wniosku o wydanie prawa jazdy w formacie pdf.
Ponieważ po złożeniu wniosku, w trakcie jego realizacji, jest on skanowany przez specjalizowany system komputerowy, dlatego niezbędne jest zachowanie następujących parametrów, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych :


- format papieru 210mm na 297mm
- gramatura papieru 100 g/m2
- wydruk na drukarce laserowej
- pole podpisu i pole fotografii:
- grubość linii pola podpisu i zewnętrznej ramki pola fotografii 2mm
- gęstość optyczna pola podpisu i zewnętrznej ramki pola fotografii dla koloru czarnego
- położenie pól podpisu i fotografii względem krawędzi
- wydruk dwustronny


Jednocześnie informujemy, że w sytuacji gdy wystąpią problemy podczas skanowania wniosku, może zajść konieczność jego przepisania.

  Wniosek - PRAWO JAZDY
  Druk wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
  Druk wniosku o wydanie dodatkowych wypisów
  Druk wniosku o wydanie zaświadczenia.
  Druk wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej.
  Druk oświadczenia o zamiarze zatrudnienia kierowców.
  Wykaz opłat.
  Druk oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.
  Druk wykazu pojazdów.
  Druk oświadczenie.
  Druk pełnomocnictwo.
  Druk wniosku do wypełnienia o rejestracje lub przerejestrowanie pojazdu.
  Petycja - Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy" sp.k.
  Odpowiedź na petycję - Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy" sp.k.
  Zawiadomienie o zbycju pojazdu
  Oświadczenie dotyczace akcyzy i cła
 

Programu Ochrony Środowiska

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

  OBWIESZCZENIE- PPOŚ 25.08.2017R
  Program Ochrony Środowiska
  Prognoza OOŚ
 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białobrzeskiego (TUTAJ)

 

PETYCJE

  Petycja nr 1 w sprawie podjęcia działań w związku ze zmianą przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wariantu przebiegu korytarza dwutorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV Kozienice - Ołtarzew zawartym w Planie zagospoda
 

OGŁOSZENIA, ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży w trybie bezprzetargowym nr 6/2014 z dnia 18.09.2014 r.
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 02.06.2014 r.
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 24.03.2014 r.
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10.02.2014 r.
  Zarządzenie Nr2/2014 Starosty Białobrzeskiego z dnia 29.01.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego oddania w dzierżawę na czas określony do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
  Zarządzenie Starosty Białobrzeskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w 2014 roku, będących własnością Powiatu Białobrzeskiego
  Zarządzenie Starosty Białobrzeskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przy Placu Zygmunta Starego 9, będących własnością Powiatu Białobrzeskiego
  Zarządzenie Starosty Białobrzeskiego w sprawie wykazu lokali w budynku Żeromskiego 84 przeznaczonych do oddania w najem w 2013/2014 roku, będących własnością Powiatu Białobrzeskiego
  Zarządzenie Nr2/2014 Starosty Białobrzeskiego z dnia 29.01.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego oddania w dzierżawę na czas określony do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr2/2014 Starosty Białobrzeskiego z dnia 29.01.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego oddania w dzierżawę na czas określony do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
  Starosta Białobrzeski ogłasza do wynajęcia pomieszczenia wg załącznika
  Oferta najmu do zarządzenia nr 20/2015
  Wykaz Nr AR - 1/2015 do zarządzenia nr 20/2015
  Zarządzenie Starosty Białobrzeskiego z dn. 02.06.2015 r. Nr 20/2015
  Oferta najmu do zarządzenia nr 20/2015 - do edycji (word)
  Informacja oraz wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31 B gmina Białobrzegi, stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Informacja oraz wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31 B gmina Białobrzegi, stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Informacja oraz wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31 B gmina Białobrzegi, stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Informacja oraz wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31 B gmina Białobrzegi, stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Informacja oraz wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31 B gmina Białobrzegi, stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Informacja oraz wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31 B gmina Białobrzegi, stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Informacja oraz wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Stawiszynie 31 B gmina Białobrzegi, stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Zarządzenie nr 32/2015 oraz wykaz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do srzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1
  Zarządzenie nr 33/2015 oraz wykaz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 25/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do srzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2
  Zarządzenie nr 34 oraz wykaz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 26/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do srzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3
  Zarządzenie nr 35/2015 oraz wykaz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 27/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do srzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4
  Zarządzenie nr 36/2015 oraz wykaz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 28/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do srzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6
  Zarządzenie nr 37/2015 oraz wykaz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 29/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do srzedaży lokalu mieszkalnego Nr 8
  Zarządzenie nr 38/2015 oraz wykaz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 30/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do srzedaży lokalu mieszkalnego Nr 9
  Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  KOMUNIKAT - skrócony czas pracy Starostwa Powiatowego w Białobrzegach 12.08.2015 r.
  OGŁOSZENIE STAROSTY BIAŁOBRZESKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białobrzeskim
  ZARZĄDZENIE NR 50/2015 STAROSTY BIAŁOBRZESKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach
  UCHWAŁA nr 34/42/2015 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
  UCHWAŁA NR XV/85/2015 RADY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2016-2025
  Obwieszczenie Starosty Białobrzeskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji paliw PKN "ORLEN" na działce o nr ewid. 1646/6
  Uchwała nr 62/94/2016 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 października 2016 r.
  Uchwała nr 62/95/2016 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 października 2016 r.
  Ogłoszenie Starosty Białobrzeskiego z dnia 01.12.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białobrzeskim
  Uchwała nr 67/103/2016 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białobrzeskim
  Ogłoszenie Starosty Białobrzeskiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Białobrzegach
  Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w w sprawie udzielenia Honorowego Patronatu Starosty Białobrzeskiego
  Zarządzenie Starosty Białobrzeskiego nr 24/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.
  Uchwała nr 91/143/2017
  Uchwała nr 91/144/2017
  Uchwała nr 97/150/2017 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2017 r.
  Uchwała Nr 97/151/2017 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2017 r.
  Uchwała Nr 97/152/2017 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2017 r.
  Uchwała nr 102/159/2018 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.
  Nabór na kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Białobrzeskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania św
  Uchwała Zarządu Powiatu w Białobrzegach nr 2/4/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI, SPRAW OBYWATELSKICH

 Informacje dotyczące wyrabiania paszportów dla osób pełnoletnich

 

Link do strony UW w Warszawie 

 

Informacje dotyczące wyrabiania paszportów dla osób małoletnich

 

Link do strony UW w Warszawie

  Informacje dotyczące zbiórek publicznych
  Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie powiatu białobrzeskiego
  Informacje dotyczące zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa
 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

  Podanie o wydanie duplikatu AWZ
  Wniosek o posiadanie gospodarstwa
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów
  Rzeczoznawcy druk P
  Wnioski dla rzeczoznawców. Wniosek P4 o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości
  Zaświadczenie do uwłaszczeń
  Zgłoszenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków
  Oświadczenie do dzierżawy
 

 

  Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań
  Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań
  Wniosek ogólny P (wymagany do wniosków P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8) - wniosek o mapę
  Wniosek ogólny P (wymagany do wniosków P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8)
  Wniosek P1 - zbiór danych ewidencji gruntów i budynków
  Wniosek P1 - zbiór danych ewidencji gruntów i budynków
  Wniosek P2 - rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB
  Wniosek P2 - rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia tworzone na podstawie bazy danych EGiB
  Wniosek P3 - mapa ewidencji gruntów i budynków i mapa zasadnicza
  Wniosek P3 - mapa ewidencji gruntów i budynków i mapa zasadnicza
  Wniosek P4 - o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości
  Wniosek P4 - o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości
  Wniosek P5 - o udostępnienie zbiorów danych GESUT
  Wniosek P5 - o udostępnienie zbiorów danych GESUT
  Wniosek P6 - udostępnienie zbiorów danych BDSOG
  Wniosek P6 - udostępnienie zbiorów danych BDSOG
  Wniosek P7 - udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500
  Wniosek P7 - udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500
  Wniosek P8 - udostępnienie innych materiałów
  Wniosek P8 - udostępnienie innych materiałów
  Zamówienie kopii materiałów własnych
  Zamówienie kopii materiałów własnych
  Zgłoszenie pracy geodezyjnej ZG
  Zgłoszenie pracy geodezyjnej ZG
  Wniosek o wydanie duplikatu AWZ
  Wniosek o wydanie informacji czy konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

  B1 - Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
  B2 - Zgłoszenie budowy lub przebudowy bud. mieszk. jednorodzinnego
  B3 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
  Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych
  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo (....)
  Wydanie potwierdzonej kopii dokumentu
  Wydanie zarejestrowanego dziennika budowy - wymagane dokumenty
  Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku
  Zaświadczenie o samodzielności lokalu
  Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego lub innego obiektu
  Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części - wymagane dokumenty
  Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe
  Pozwolenie na rozbiórke - wymagane dokumenty
  Przeniesienie pozwolenia na budowę (rozbiórkę)
  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji pozwolenia
  Uzgodnienie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego
  Wniosek o przedłużenie terminu nałożonego w postanowieniu/wezwaniu
  B4 -Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

  Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  Wzór podania o skierowania dziecka do szkoły
  REJESTR INSTYTUCJI KULTURY POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
  WNIOSEK o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury
  Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII
  PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
  WNIOSEK O SKIEROWANIE DZIECKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
  Regulamin komisji zdrowotnej
  Wniosek o przyznamnie pomocy z funduszu zdrowotneog dla nauczycieli
  Informacja na stronę dot. konkursu strażackiego
  Regulamin konkursu plastycznego 2020
  Załącznik nr 1 o przeniesieniu praw autorskich - konkurs strażacki
  Załącznik Nr 2 Formularz zgłoszeniowy wraz z wyrażeniem zgody na przetarzanie danych osobowych Konkurs Plastyczny Strażacki
  Regulamin_konkurs plastyczny_2020
  Załącznik nr 1 o przeniesieniu praw autorskich - konkurs strażacki
  Załącznik Nr 2 Formularz zgłoszeniowy wraz z wyrażeniem zgody na przetarzanie danych osobowych Konkurs Plastyczny Strażacki
 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg