Table 'baza66_strona.bbrzegi_stats' doesn't exist O Powiecie, Powiat Białobrzeski, oficjalna strona internetowa.
Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Powiat   ->   O Powiecie

O Powiecie

O Powiecie


Powiat białobrzeski położony jest w południowej części województwa mazowieckiego i graniczy z powiatami: grójeckim, kozienieckim, radomskim i przysuskim. Teren powiatu obejmuje swoim zasięgiem większość historycznych obszarów tzw. Zapilicza, regionu stanowiącego niegdyś pogranicze wielkich dzielnic Polski: Mazowsza i Małopolski. W skład powiatu białobrzeskiego wchodzi 6 gmin: miasto i gmina Białobrzegi, miasto i gmina Wyśmierzyce, gmina Promna, gmina Radzanów, gmina Stara Błotnica oraz gmina Stromiec. Na obszarze 639 km2 zamieszkuje 33.694 tys. ludności.

Siedzibą i centrum gospodarczym oraz kulturowym jest miasto Białobrzegi. Znajdują się tutaj jednostki niezbędne do funkcjonowania Powiatu takie jak: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Stacja Snitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, KRUS, PZU, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

Do placówek szkolnych prowadzonych przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego zaliczamy – Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica. Łącznie w tych placówkach uczy się 1337 uczniów.

Region charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi, do których należy zaliczyć nieskażoną przyrodę, czyste powietrze, wody i lasy z cennymi drzewostanami. Te najcenniejsze chronione są w rezerwatach przyrody: „Majdan”, „Starodrzew Dobieszyński” oraz „Sokół”. Niewątpliwy urok ziemi białobrzeskiej wynika z zachowanego niemal w niezmienionym kształcie krajobrazu nieuregulowanej rzeki Pilicy.

Odwiedzając powiat białobrzeski warto zobaczyć zabytki architektury takie jak: Sanktuarium Matki Boskiej w Starej Błotnicy z cudownym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkim, drewniane XVII – wieczne kościółki w Jasionnej, Bukównie i Kaszowie. Niedaleko Białobrzegów w Suchej znajduje się zabytkowy park na który składają się dwa pałace i okazały starodrzew. Warto również zobaczyć żelbetonowy most na rzece Pilicy, który jest wizytówką miasta.

 

 

POWIAT W LICZBACH

 

Powierzchnia w km2

Ludność

Powiat białobrzeski

639

33694

gm. m-w. Białobrzegi

78

10387

gm. m-w. Wyśmierzyce

105

2843

gm. w. Promna

121

5645

gm. w. Radzanów

83

3923

gm. w. Stara Błotnica

96

5170

gm. w. Stromiec

156

5726

 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Ogółem

2824

Sektor publiczny

97

Sektor prywatny

2727

 

ROLNICTWO

Grunty orne

39.7%

Sady

5.6%

Łąki i pastwiska

11.7%

Lasy i grunty leśne

24.4%

Pozostałe grunty i nieużytki

18.6%

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE

 

Liczba placówek

Liczba uczniów

Wychowanie przedszkolne

25

687

Szkoły podstawowe

25

3231

Gimnazja

8

1747

Licea ogólnokształcące

1

507

Licea zawodowe i ogólnozawodowe

5

830

Licea ogólnokształcące dla dorosłych

1

130

Szkoły średnie dla dorosłych

1

154

 

OCHRONA ZDROWIA

Przychodnie

3

Ośrodki zdrowia

7

Apteki i punkty apteczne

6

 

KULTURA I TURYSTYKA

Placówki biblioteczne

13

- biblioteki

6

- filie

7

Obiekty noclegowe

8

- ośrodki turystyczne

2

- hotele, motele

6

 

BEZROBOTNI

Ogółem

3126

w tym kobiety

1513

z prawem do zasiłku

350

absolwenci

191

Stopa bezrobocia

16.4%

 

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg